برگزاری صدو چهارمین دوره آموزش و توان افزایی ویژه مدیران قرآنی و تربیتی از شهرستان های قلعه گنج -عنبرآباد-رودبار جنوب استان کرمان مورخ97/06/18

دوره آموزش و توان افزایی ویژه مدیران قرآنی و تربیتی از شهرستان های قلعه گنج -عنبرآباد-رودبار جنوب استان کرمان با حضور 10 نفر از مدیران  به مدت دو روز از تاریخ 97/6/18 در مکان مجمع خیرین قرآن و عترت استان اصفهان  برگزار گردید که برنامه آموزشی این دوره به صورت زیر می باشد