برگزاری صدودومین دوره توانمندسازی یک روزه ویژه مربیان موسسات وخانه های قرآنی شهرستان هرند و بهارستان 97/05/22

در روز دوشنبه مورخ  97/05/22دوره آموزشی یک روزه ویژه مربیان موسسات و خانه های قرآنی شهرستان هرند و بهارستان با حضور 24 نفر از مربیان  از ساعت 8 الی 17 در مکان مجمع خیرین قرآن و عترت استان اصفهان  برگزار گردید که برنامه آموزشی این دوره به صورت زیر می باشد