جمع آوری لوازم التحریر جهت دانش آموزان بی بضاعت

مجمع خیرین قرآن و عترت استان اصفهان با توجه به تجربه جمع آوری 13000 قرآن جهت موسسات ،خانه های قرآنی و مساجد مناطق محروم و کم برخوردار به خصوص جنوب کشور ،کمپین لوازم التحریر  جهت  دانش آموزان بی بضاعت مناطق محروم که دوست دارند درس بخوانند اما امکانش موجود نیست ایجاد کرده است و با کمک نهادها، شرکت ها و البته مردمی که همیشه در انجام کار خیر پیشقدم بودند تعداد 5000 لوازم التحریر جمع آوری شد  . و به مناطق محروم ارسال گردید