جمع آوری قرآن وارسال به مراکز قرآنی

مجمع خیرین قرآن و عترت استان اصفهان برای محقق ساختن هدف توسعه فرهنگ و ارتقاي فعاليت هاي قرآني اقدام به اجرای طرح اهدای قرآن به مناطق محروم کشور نمود، که خوشبختانه این طرح با استقبال زیادی از سوی مردم مواجه گردید. با اجرای این طرح امکان فراهم آوردن امکانات آموزشی برابر برای قرآن آموزان در مناطق محروم کشور میسر می‌شود. در این طرح قرآن های اهدایی شما نیکوکاران گرامی توسط  مجمع خیرین قرآن و عترت استان اصفهان بسته بندی و آماده ارسال می گردد که تا کنون بیش از 10000 جلد قرآن به مناطق­ محروم­ا ستان­ سیستان­ و­بلوچستان، بوشهر،هرمزگان،خراسان جنوبی،کهگیلویه بویراحمدوکرمان ارسال شده است.در حال حاضر نیز قریب به 3000 جلد قرآن دیگر در حال بسته بندی است.