برگزاری یکصدو نهمین دوره توان افزایی متربیان حوزوی نرجس (س) زاهدان مورخ 98/02/01

یکصدو نهمین دوره توان افزایی از استان سیستان و بلوچستان شهرستان زاهدان با حضور 35 نفر از متربیان حوزوی نرجس (س)  به مدت چهارروز از تاریخ  98/02/01 لغایت 98/02/05  در مکان مجمع خیرین قرآن و عترت استان اصفهان  برگزار گردید که برنامه آموزشی این دوره به صورت زیر می باشد