برگزاری یکصدو هشتمین دوره توان افزایی انس و تدبر در صحیفه سجادیه در شهر مقدس قم جهت استانهای گیلان و خراسان رضوی مورخ 97/11/01

چهارمین دوره انس و تدیر در صحیفه سجادیه  جهت استان های خراسان رضوی و گیلان با حضور 70 نفر از مربیان و مدیران قرآنی  به مدت سه روز از تاریخ 97/11/01 در مکان مجتمع آموزشی یاوران معدی (عج) شهر مقدس قم   برگزار گردید که برنامه آموزشی این دوره به صورت زیر می باشد