برگزاری صدوششمین دوره کارآفرینی و آموزش مهارت های مدیریتی دهیاران شهرستان فهرج مورخ97/09/05

دوره کارآفرینی و آموزش مهارت های مدیریتی  دهیاران شهرستان فهرج با حضور 25 نفر از دهیاران  به مدت چهار روز از تاریخ 97/09/05 در مکان مجمع خیرین قرآن و عترت استان اصفهان  برگزار گردید که برنامه آموزشی این دوره به صورت زیر می باشد