برگزاری صدوپنجمین دوره آموزش و توان افزایی ویژه مدیران قرآنی مراکز قرآنی از 12 استان محروم کشور مورخ97/07/24

دوره آموزش و توان افزایی ویژه مدیران قرآنی از 12 استان (سیتان و بلوچستان - کرمان - بوشهر - هرمزگان - خوزستان - ایلام - کرمانشاه - کهگیلویه وبویر احمد - چهار محال بختیاری - فارس - یزد - خراسان جنوبی )  با حضور 25 نفر از مدیران  به مدت سه روز از تاریخ 97/07/27 در مکان مجمع خیرین قرآن و عترت استان اصفهان  برگزار گردید که برنامه آموزشی این دوره به صورت زیر می باشد